19/7/11

Ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου της έρευνας (Διαδικτυακού τύπου συνεντεύξεις)

Το 2ο στάδιο της έρευνας ολοκληρώθηκε. Στο διάστημα 15/6/2011 έως 20/8/2011 πραγματοποιήθηκαν 25 συνεντεύξεις εκ των οποίων:
  • 12 με διαδικτυακού τύπου συνομιλία μέσω skype και msn video (8) & sound call (4).
  • 1 με επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο.
  • 11 μέσω msn και skype chat.
  • 1 μέσω e-mail
Συνολικά έστειλα 130 προσκλήσεις από τους 151 συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν αρχικά δεχθεί να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο. Απάντησαν συνολικά 25 bloggers και πραγματοποιοήθηκαν 25 συνομιλίες (συνολικής διάρκειας  27:27:40).

Συνολικά παρήχθησαν:
  • 13 ηχητικά αρχεία (συνολικής διάρκειας 17:38:40).
  • 8 αρχεία σε μορφή βίντεο
  • 12 αρχεία κειμένου (από τις αντίστοιχες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω chat και e-mail).
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για την πολύτιμη βοήθεια και το χρόνο που διέθεσαν! Πλέον ξεκινάει η διαδικασία της επεξεργασίας των δεδομένων και η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. 

22/6/11

Διεξαγωγή του δεύτερου σταδίου της έρευνας (Διαδικτυακού τύπου συνεντεύξεις)

Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως το δεύτερο στάδιο της έρευνας (συνέντευξη) βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 13/6/2011.
Θα προτιμούσα μια άμεση (πρόσωπο με πρόσωπο) επικοινωνία, ωστόσο η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των συμμετεχόντων στην έρευνα σε συνδυασμό με τον χαμηλό προϋπολογισμό, δεν μου επιτρέπουν να  επισκεφθώ τους συμμετέχοντες στον τόπο διαμονή τους. Συνεπώς, επέλεξα τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε διαδικτυακή μορφή μέσω χρήσης του Skype ή MSN.
Έχω στείλει περίπου 130 προσκλήσεις, από το σύνολο των 151 συμμετεχόντων στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο οι οποίοι δήλωσαν επιθυμία να συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο της έρευνας. H αποστολή των προσκλήσεων έγινε τμηματικά, και συντάχθηκε μια φόρμα "Συγκατάθεσης συμμετοχής σε διαδικτυακού τύπου συνέντευξη" με στόχο να οργανωθεί η διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η φόρμα επισυνάφθηκε στο σχετικό e-mail και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν μεταξύ άλλων τη διαθεσιμότητά τους ως προς το χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της συνομιλίας. 

1/2/11

Λήξη περιόδου λειτουργίας του διαδικτυακού ερωτηματολόγιου

Αγαπητοί Bloggers,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιώ με τίτλο "Ελληνόφωνα Weblogs και Επικοινωνιακές Πρακτικές", δεν δέχεται πλέον καταχωρήσεις καθώς το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε στις 31/1/2010. Το πρώτο στάδιο στάδιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε από 25/12/2010 έως και την 31/1/2011. Σε αυτή τη χρονική περίοδο το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν 672 Bloggers.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την υποστήριξη και την ανταπόκριση. Μόλις ολοκληρώσω την επεξεργασία των καταχωρημένων απαντήσεων, θα ενημερώσω όσους/όσες από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο της έρευνας (συνέντευξη). Σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ενημερωθείτε από το ιστολόγιο μου σχετικά με την πορεία της έρευνας.

Σας ευχαριστώ πολύ,
Αντώνης Λως 
Real Time Web Analytics