Δεοντολογία

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, καλείστε να συμπληρώσετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη  πως:
  1. Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους, ως δεδομένα προς επεξεργασία και ανάλυση.
  2. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.
  3. Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει, πέραν των στοιχείων που πιθανώς δώσατε ως απάντηση σε κάποια ερώτηση.
  4. Αν χρησιμοποιήσατε κουπόνι αναγνώρισης (token) για να έχετε πρόσβαση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, σας ενημερώνουμε πως η μόνη πληροφορία που καταγράφουμε για κάθε κουπόνι είναι αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι. Δηλαδή, το κουπόνι αναγνώρισής σας δεν καταγράφεται μαζί με την απάντησή σας. Συνεπώς είναι αδύνατο να συσχετιστεί η απάντησή σας με το κουπόνι που χρησιμοποιήσατε και κατ' επέκταση με εσάς τον ίδιο.
  5. Οι IP's των συμμετεχόντων θα αποθηκεύονται στο σύστημα μόνο για το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας για την αποφυγή (και μόνο) πολλαπλής συμμετοχής των ίδιων ατόμων.
Real Time Web Analytics