22/10/10

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαδικτυακή Έρευνα "Ελληνόφωνα Weblogs και Επικοινωνιακές Πρακτικές"

Αγαπητοί Bloggers,

Ονομάζομαι Αντώνης Λως και είμαι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την παρούσα πρόσκληση θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας με τη μορφή διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Η έρευνα εστιάζει στον εντοπισμό και την ανάλυση των  επικοινωνιακών πρακτικών που διαμορφώνουν οι χρήστες-bloggers των ελληνόφωνων ιστολογίων (weblogs). Η δομή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες μέσω των οποίων επιχειρούμε να εξετάσουμε ζητήματα που αφορούν στο προφίλ των συμμετεχόντων, στις πρακτικές που ακολουθούν κατά τη χρήση των ιστολογίων τους, στο περιεχόμενο των άρθρων που άπτονται των ενδιαφερόντων τους καθώς και στην προσωπική τους άποψη για το ρόλο και τη σημασία των ελληνόφωνων ιστολογίων.

Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα από τα μεθοδολογικά εργαλεία που επέλεξα, στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο: "Σύγχρονες  όψεις του κυβερνοχώρου - Μια κοινωνική ανάλυση των επικοινωνιακών διαστάσεων και προοπτικών των Βlogs". Η θεωρητική προσέγγιση, την οποία ακολουθώ, επιχειρεί να εξετάσει τα ιστολόγια ως οιονεί κοινωνικοτεχνικά συστήματα, στα οποία αναπτύσσονται πρότυπα, δομές και λειτουργίες στη βάση επικοινωνιακών ενεργημάτων των προσώπων που υιοθετούν τη συγκεκριμένη πρακτική. 

Με γνώμονα τα παραπάνω, σας καλώ να στηρίξετε τη συγκεκριμένη προσπάθεια, στο πλαίσιο κατανόησης και ερμηνείας του τρόπου με τον οποίο συντίθεται σήμερα η ελληνόφωνη μπλογκόσφαιρα, απαντώντας στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.  Η διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας είναι πολύ σημαντική και μπορείτε να συμβάλλετε  τα μέγιστα, κοινοποιώντας την πρόσκληση συμμετοχής  με όποιο τρόπο κρίνετε κατάλληλο. 

Σας παραθέτω το link στο οποίο φιλοξενείται το ερωτηματολόγιο και σας πληροφορώ πως η έρευνα με τη μορφή του διαδικτυακού ερωτηματολογίου έχει ημερομηνία έναρξης την 25/10/2010.

(http://www.ct.aegean.gr/survey/index.php?sid=55447&lang=el)

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Αντώνης Λως
Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτισμικής Πληροφορικής
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/10/10

Η πολιτική κουλτούρα των blogs - Παρουσίαση έρευνας

Έρευνα του περιοδικού  Monthly Review και της εταιρίας δημοσκοπήσεων VPRC. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στο: http://www.vprc.gr/article.php?id=504

Έρευνα για τα blogs και τη δημοσιογραφία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρία δημοσκοπήσεων Interview, στο πλαίσιο των μετρήσεων του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών Northern Greece Business Index 500 ( http://www.ngbi500.gr/ ).

Το σύνολο των στοιχείων της έρευνας φιλοξενείται στο taxalia.blogspot.com

20/10/10

Μπλογκ και Πολιτική στην Ελλάδα

Η διπλωματική εργασία της κ. Σταυρούλας Παπαδημητρίου με τίτλο: "Μπλογκ και Πολιτική στην Ελλάδα" διεξήχθη κατά την περίοδο 01/12/2007 έως 31/01/2008 και είχε ως στόχο να ανιχνεύσει το προφίλ του Έλληνα αναγνώστη των blogς και την επίδραση του νέου αυτού μέσου στην επικοινωνία των πολιτών. Παραθέτω την περίληψη από το κείμενο της διπλωματικής εργασίας της κ. Παπαδημητρίου:

" Η εργασία αυτή αφορά τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το ποιοι είναι οι χρήστες μπλογκ (διαχειριστές ή απλοί αναγνώστες) και αν και κατά πόσο επηρεάζουν την πολιτική ζωή της χώρας. Αποτελεί η μπλογκό-σφαιρα μέρος της δημόσιας σφαίρας ικανό να διαμορφώσει πολιτικές επιλογές και πως σχετίζονται οι χρήστες των μπλογκ με τους opinion leaders στην ελληνική κοινωνία; Κίνητρο για την επιλογή του θέματος ,τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και τη διεξαγωγή της αποτέλεσαν κεντρικά πολιτικά γεγονότα που μονοπώλησαν τη δημόσια ατζέντα της χώρας το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2007. Για τη διερεύνηση των σχέσεων μπλογκ και πολιτικής καταρτίσθηκε ερωτηματολόγιο και διεξήχθη μια on line έρευνα το χρονικό διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2007 έως 31η Γενάρη 2008. Η μέθοδος δειγματοληψίας που υιοθετήθηκε ήταν αυτή της δειγματοληψίας σε δυο στάδια, στο πρώτο στάδιο απλή τυχαία δειγματοληψία και στο δεύτερο στάδιο αυτή της χιονοστιβάδας. Μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων ακολούθησε η στατιστική τους ανάλυση και η συγκριτική ανάγνωση τους. Μέσα από τη διερεύνηση αυτή προκύπτει ότι οι χρήστες μπλογκ είναι στην πλειοψηφία τους άντρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, διατηρούν μπλοκ γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα διατύπωσης και ανταλλαγής των απόψεων τους, συμμετέχουν σε διάλογο μέσω του σχολιασμού και κάνουν χρήση μπλογκ για να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές απόψεις. Δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική επικαιρότητα, συμμετέχουν σε πολιτικές δράσεις, συζητούν για αυτά τα ζητήματα και κύρια πηγή ενημέρωσης τους είναι το Ίντερνετ. Τα συμπεράσματα της αποτελούν ταυτόχρονα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο εν λόγω αντικείμενο. Σεμνή προσδοκία της γράφουσας είναι με την εργασία αυτή να συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη των ιδεών που στηρίζουν την πολιτική δημοκρατική ζωή."

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανακτήσετε από το ιστολόγιό της.
Real Time Web Analytics