20/10/10

Μπλογκ και Πολιτική στην Ελλάδα

Η διπλωματική εργασία της κ. Σταυρούλας Παπαδημητρίου με τίτλο: "Μπλογκ και Πολιτική στην Ελλάδα" διεξήχθη κατά την περίοδο 01/12/2007 έως 31/01/2008 και είχε ως στόχο να ανιχνεύσει το προφίλ του Έλληνα αναγνώστη των blogς και την επίδραση του νέου αυτού μέσου στην επικοινωνία των πολιτών. Παραθέτω την περίληψη από το κείμενο της διπλωματικής εργασίας της κ. Παπαδημητρίου:

" Η εργασία αυτή αφορά τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το ποιοι είναι οι χρήστες μπλογκ (διαχειριστές ή απλοί αναγνώστες) και αν και κατά πόσο επηρεάζουν την πολιτική ζωή της χώρας. Αποτελεί η μπλογκό-σφαιρα μέρος της δημόσιας σφαίρας ικανό να διαμορφώσει πολιτικές επιλογές και πως σχετίζονται οι χρήστες των μπλογκ με τους opinion leaders στην ελληνική κοινωνία; Κίνητρο για την επιλογή του θέματος ,τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και τη διεξαγωγή της αποτέλεσαν κεντρικά πολιτικά γεγονότα που μονοπώλησαν τη δημόσια ατζέντα της χώρας το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2007. Για τη διερεύνηση των σχέσεων μπλογκ και πολιτικής καταρτίσθηκε ερωτηματολόγιο και διεξήχθη μια on line έρευνα το χρονικό διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2007 έως 31η Γενάρη 2008. Η μέθοδος δειγματοληψίας που υιοθετήθηκε ήταν αυτή της δειγματοληψίας σε δυο στάδια, στο πρώτο στάδιο απλή τυχαία δειγματοληψία και στο δεύτερο στάδιο αυτή της χιονοστιβάδας. Μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων ακολούθησε η στατιστική τους ανάλυση και η συγκριτική ανάγνωση τους. Μέσα από τη διερεύνηση αυτή προκύπτει ότι οι χρήστες μπλογκ είναι στην πλειοψηφία τους άντρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, διατηρούν μπλοκ γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα διατύπωσης και ανταλλαγής των απόψεων τους, συμμετέχουν σε διάλογο μέσω του σχολιασμού και κάνουν χρήση μπλογκ για να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές απόψεις. Δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική επικαιρότητα, συμμετέχουν σε πολιτικές δράσεις, συζητούν για αυτά τα ζητήματα και κύρια πηγή ενημέρωσης τους είναι το Ίντερνετ. Τα συμπεράσματα της αποτελούν ταυτόχρονα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο εν λόγω αντικείμενο. Σεμνή προσδοκία της γράφουσας είναι με την εργασία αυτή να συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη των ιδεών που στηρίζουν την πολιτική δημοκρατική ζωή."

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανακτήσετε από το ιστολόγιό της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Real Time Web Analytics