18/9/07

Η πρώτη ελληνική έρευνα σχετικά με τα ελληνικά ιστολόγια είναι γεγονός

Μετά από αναζήτηση στο χώρο του διαδικτύου, με χαρά πληροφορήθηκα τη διεξαγωγή της πρώτης on line έρευνας σχετικά με τα ελληνικά ιστολόγια εκ μέρους του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο: "Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές".

Στο σχετικό ιστολόγιο με τίτλο Ελληνόφωνοι Bloggers ο υπεύθυνος ερευνητής Ζαφείρης Καραμπάσης κάλεσε τους Έλληνες Bloggers να συμμετάσχουν σε μια on-line έρευνα, απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως η προσπάθεια εντάσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας του κυρίου Καραμπάση. Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας έληξε στις 26/4 με συμμετοχή 1388 bloggers.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεθούν το συγκεκριμένο ιστολόγιο αν θέλουν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανόνες Δεοντολογίας που τηρήθηκαν αλλά και να παρακολουθήσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Real Time Web Analytics